Kundavtal&PUL | My Driving Academy
570
page-template-default,page,page-id-570,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Kundavtal&PUL

Information om Personuppgiftslagen (PUL) samt Avtalsvillkor för My Driving Academy

 

My Driving Academy Sweden AB som äger och driver My Driving Academy drivs som ett aktiebolag sedan 2013.

Vi är godkända för F-skatt Vi erbjuder körkortsutbildning, riskutbildningar och Introduktionsutbildningar.

Vi tillämpar oss av STR:s policy gällande avbokningsregler/reklamations – och återbetalningspraxis (www.str.se).

Avtalsvillkor – My Driving Academy Sweden AB

§1 Acceptera avtalsvillkor

Genom att skriva in dig på My Driving Academy Sweden AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

§2 Minderårig

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

§3 Personligt konto via Elevcentralen

Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda detta. My Driving Academy Sweden är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning. My Driving Academy Sweden förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.

§4 Dina personuppgifter

Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av PUL. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. All data hanteras på en säker server som driftas av STR Service AB i Landskrona. Var noga med att alltid ha informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.

§5 Priser och Betalning

Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra Startpaket krävs förskottsbetalning. Priserna i ett Startpaket gäller i ett (1) år från betalningsdatum och berörs då ej av eventuella prisändringar. Vi tar emot betalningar via BankGiro. 

§6 Fakturering

My Driving Academy Sweden tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress, som kunden uppgett vid inskrivningen. Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkor är 10 dagar.

Vi kan komma att ta kreditupplysning och neka icke kreditvärdiga kunder fakturakredit, i  vilket fall förskottsbetalning tillämpas.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen från fakturans förfallodag till dess betalning sker. Vid försenad betalning där vi måste skicka påminnelse debiteras 60kr påminnelseavgift.

Om inkassoåtgärder behöver vidtas kommmer lagstadgade inkassoavgifter krävas.

Fakturamottagare måste vara mydig (minst 18år) eller så måste skriftligt godkännande av målsman presenteras innan kreditköp godkänns. För minderåriga godkänns inte beställningar alls i eget namn utan dem måste göras i förälders namn och där föräldern är den som beställer.

§7 Avbokningsregler

Avbokningar ska ske senast 1 vardag innan planerad lektion/kurs, senast kl 13. Vid avbokning, annan avbeställning m.m. tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m.

Vid sjukdom sker inte debitering vid uppvisande av läkarintyg.

Därvid gäller att trafikskolan i enlighet med det som sägs i p. 3 och 4 (i STR:s praxis) har rätt att ta ut en administrationskostnad om tio procent av kursavgiften. 

§9 Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

§10 Friskrivning från ansvar

My Driving Academy Sweden tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

§11 Ändringar av dessa Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen. Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet.

§12 Vid eventuell tvist

My Driving Academy Sweden kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till My Driving Academy Sweden AB. I andra hand skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se) Avtalsvillkor 2012-11-20 ver. 1.0

 

Dataanvändning

 

My Driving Academy, 556943-1587, Brunnsgatan 13, 11138 STOCKHOLM lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.
Uppgifterna används för att

  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella elevens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
  • genomföra forskning, statistiska undersökningar och utvärderingar för att kunna utveckla och förbättra tjänster och produkter samt
  • skicka ut direkt marknadsföring i syfte att kunna erbjuda andra produkter och tjänster som tillhandahålls av My Driving Academy

 

Eventuella utskick innehållande marknadsföring och erbjudanden, genom My Driving Academy, kan komma att skickas via ditt konto, telefon, e-postadress eller SMS till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick genom att höra av dig till My Driving Academy eller genom att följa instruktioner som finns i e-postmeddelande eller sms.

My Driving Academy kan komma att skicka ut enkätundersökningar till din e-postadress eller via SMS till dig. Enkätundersökningar kan även komma att genomföras via telefon. Undersökningarna syftar till förbättra och utveckla körkortsutbildningen och My Driving Academy:s tjänster och produkter. Deltagandet är frivilligt. Svaren kommer endast att behandlas av My Driving Academy. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till någon individ, kan dock komma att lämnas ut till tredje man.

De personuppgifter som sparas är namn, personnummer, adress och telefonnummer och de uppgifter som skall registreras avseende din utbildning vid trafikskolan enligt Transportstyrelsens föreskriftskrav avseende utbildningskort och elevregister (VVFS 2006:65, 2010:52). Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till My Driving Academy och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Materialet tillhandahållet av My Driving Academy är upphovsrättsskyddat. Licenstagaren och elev får ej distribuera eller publicera upphovsrättsskyddat material från My Driving Academy i någon form utöver vad som anges i detta avtal. Kopiering av upphovsrättsskyddat material utöver vad som anges i tvingande lagstiftning är inte tillåtet. Licensgivaren förbjuder all exemplarframställning på annat sätt än som anges i detta Licensavtal. Licenstagaren och elev får inte heller sammanställa, förändra, överlåta helt eller delvis, upphovsrättsskyddat material i någon form eller bruka materialet på annat sätt än som överenskommits i detta Licensavtal.